Právní prohlášení

Právní prohlášení

 

Webové stránky www.balancehotel.hu (dále jen webové stránky) a jejich obsah, nebo jakákoliv část / detail, jsou chráněny autorským právem. Vykonávat z toho plynoucí práva je výlučně oprávněno Lenti Gyógyfürdő Kft. /Léčivé lázně Lenti s.r.o./ majitel a provozovatel (dále jen majitel) www.balancehotel.hu.

Bez předchozího písemného souhlasu majitele je zakázáno v jakékoliv formě použít, kopírovat, přenést, distribuovat a / nebo přepracovat jakoukoli část nebo celek obsahu webových stránek. Nicméně, majitel souhlasí s tím, aby uživatel / host, pro své osobní použití používal obsahu webových stránek na svém počítači.

Ceny a akce uvedené na webových stránkách jsou pouze informativní a nepředstavují přímou nabídku, a obrázky na webových stránkách jsou pouze dekoracemi, součástí zobrazení webových stránek.

Obsah webových stránek je platný v původním znění, za změny nezávislé na jeho vůli / vlivu (přesnost, spolehlivost, aktualita a / nebo obsah) majitel nepřijímá žádnou odpovědnost.

 

Majitel nepřijímá odpovědnost za škody a ztráty, plynoucí:

  • z nepřímého, nebo přímého využívání informací a / nebo jiných písemných dokumentací dostupných na webových stránkách,
  • ze stavu stránek a / nebo z jejich nesprávné funkce,
  • nebo z jejich nejednoznačnosti.

Majitel nepřijímá odpovědnost za třetí stranou vytvořené předávané a zpřístupněné obsahy, na které se webové stránky napojují a / nebo na ně odkazují.

Majitel si vyhrazuje právo webové stránky a / nebo jejich obsah kdykoli změnit, nebo přepracovat, popřípadě omezit a / nebo k nim zrušit přístup. 

Přihlaste se pro

získávání akčních nabídek, buďte informováni jako první